سلام. به فردی علاقمند شدم که از آشناهای خانوادگیه. من دخترم و خیلی دوست دارم رابطه بینمون شروع شه. باتوجه به اینکه این شخص خیلی سربه زیر و توداره و بخاط آشنای ما اجازه کاری به خوودش نمیده آیا ابراز احساس یا خواستن رابطه از طرف من دختر اشتباهه؟ قابل ذکره که من فوق العاده غد هستم و اگر به عنوان آدم غریبه نظر بدم از نظر ظاهری و موقعیت اجتماعی هیچ مشکلی ندارم و بالا هستم اما به شدت علاقمند به این شخص شدم. فقط میخواستم ببینم ابراز علاقه از سمت من کار اشتباهیه یا خیر؟