8 سال است ازدواج کرده ام. سه سال پیش همسرم خیانت کرد و آنموقع بخشیدمش. ولی الان پشیمانم. اصرار به بچه دار شدن دارد که من اصلا راضی نیستم. دیگر رغبتی به ادامه زندگی با او ندارم و مدتی است رابطه هم نداریم. در ظاهر همه چیز زندگیمان روبراه است و همسرم روز به روز علاقه اش به من بیشتر شده و توجه بیشتری از قبل به من نشان می دهد. بسیار به من وابسته است و مرتب می گوید اگر من از زندگیش بروم او دیگر انگیزه ای به ادامه آن ندارد و …
با وجود تمام علاقه ای که به بچه دارد ظاهرا می گوید حاضر است بدون بچه با من ادامه دهد ولی با توجه به شناختی که من ازشدارم می دانم این حرفش موقتی است و مجددا بحث بر سر بچه دار شدن پیش خواهد آمد.
بسیار مستاصلم و بی حوصله و متاسفانه این حالت بر روابط و محل کارم نیز تاثیر گذاشته است.
چه کنم؟