سلام 60 ساله هستم و به غیر از مشکل پرخوری و چاقی از تنهایی و تاریکی خیلی خیلی میترسم احساس خفگی بهم دست میده چه کنم خیلی وقته این مشکل دارم… ؟