سلام. خسته نباشید. من در بعضی مواقع مثل زمان امتحانات دانشگاه و زمانی که تعطیل هستیم شدیداً افسرده میشوم و از زندگی بدم می آید و حال خیلی بدی پیدا میکنم و این شرایط ادامه پیدا میکند و مدتی بعد از بین میرود اما در این مدت هیچ کاری نمیتوانم بکنم و درواقع زندگی برایم متوقف میشود و بعد از گذشت این دوره افسردگی وقتی که حالم خوب میشود و میخواهم به کارهایم برسم میبینم که خیلی عقب افتاده ام و عمرم تلف شده است. لطفا راهکاری برایم ارائه دهید. به روانپزشک مراجعه کنم یا نه؟