سلام
من 8 روز بعد از تخمک گذاری رابطه داشتم . هردو لباس زیر داشتیم و آب پیش از انزال رو لباس زیر و باسن من ریخت و من سریعا محل رو شستم آیا نیاز به مصرف قرص ال دی هست برای جلوگیری یا خیر ؟