سلام دوستان بعد از مدتی دوستی رابطه مون به هم خورده و کلا” به هم زدیم خیلی سخته و احساس بدی دارم چطور میتونم باهاش کنار بیام ؟