سلام،من تازه عضو شدم امیدوارم ک بهم کمک کنید چون واقعا مستعصل شدم،من ونامزدم حمید تقریبا دوسال باهم دوست بودیم وباهم اشناشدیم بعد از این مدت حمید ب خواستگاری من اومد وما الان دوماه ک نامزدیم،واقعیتش من قدم 175 اما حمید چند سانت ازمن کوتاه تر ولاغرتر این موضوع وسیگارکشیدن واتو نکردن لباسهاش برام خیلی عذاب اور شده میدونم الان میگید باید تو این دوسال بهش فکرمیکردم ونامزد نمیشدم اما حمید ب من قول داده بود بذاره کنار درمورد قد هم قرار بود کتونی لژ دار یا کفغپوش چندسانتی داخل کفشش بذاره ک ب هیچکدوم عمل ک نکرد هیچ احساس میکنم از قبل بدتر هم شده،من برام مهمه همسرم شیک پوش باشه چون خودم همیشه اهمیت دادم ب نظر این ی جوراحترام ب اطرافیانمم هست اما حمید بی تفاوت تنها خواسته های من ازش همین بوده الان چند روزه بخاطر ی مشکل خیلی کوچیک 2 روزه ب من هیچ اهمیتی نمیده دیشب اومد خونمون یجوری خودش رو با گوشی سرگرم کرده بود وگاهی میخندید ک خانوادمم فهمیدن ما باهم قهریم تروخدا بگید چیکار کنم ایا با این شرایط عقد رسمی بکنیم؟؟اینم بگم من هربار ازش خواستم بیاد بریم مشاوره قبول نکرده وهمیشه منو مقصر اصلی اختلاف میدونه