من مردی 38 ساله هستم 4 ساله ازدواج کردم همسرم 34 ساله است و در خصوص خانواده اش بخصوص مادرش بیش از حد حساس است و بیش از 95 درصد مشکلات ما به ذهنیات همسرم در خصوص ارتباط من با خانواده اش مربوط می شود و در مورد هر چیز کوچکی اگر نحوه برخورد من مطابق با ذهنیات خودش نباشد احساس میکنه من به خانواده اش توهین کردم و قهر میکنه تا من عذر خواهی کنم مثلا دست خالی به خونه مادرش رفتیم میگه اگر احترام میذاشتی باید خودت میگفتی که باید دست خالی نریم . لطفا راهنمایی ام کنید.