سلام
من عاشق یه دخترم که 6 ماه از من بزرگتره و من میخوام باش ازدواج کنم
خودش میگه که از حرف مردم و عواقبش میترسه
بنظرتون چی کنم؟