با سلام دختری هستم ۱۷ساله ک یک خواستگار دارم ۱۰سال از من بزرگتر است.خانواده من راضی به این وصلت هستن من خودم این شخصو میتونم به عنوان همسر قبول کنم اما قرار شده ازدواجم بعد از کنکورم باشه یعنی دوسال بعد آیا این یک ازدواج موفقی هست؟!؟خیلی ممنون