سلام من كسي رو دوست دارم و ميخوام باهاش ازدواج كنم و ومشكل بزرگي كه داريم اختلاف فرهنگي و مذهبيه.خانواده ما مذهبي هستن .ما خودمون با اين اختلاف مشكلي نداريم ولي متأسفانه خانواده ها با اين ازدواج شديدأ مخالف هستند.چكار كنيم؟