سلام دختري 28 ساله هستم خواستگاري داره كه وضع مالي خوبي داره تحصيلاتش ليسانسه و از نظر ظاهري هم ظاهر خوبي داره ولي حدود چند سانتي از من كوتاهتره و خانوادم به خاطر اين موضوع مخالف اين ازدواج هستند.ولي دوسش دارم و برام مهم نيست كه قدش كوتاهتره چون اخلاق خوبي داره و درست نيست به خاطر قدش جواب رد بهش بديم ولي نميدونم چطور خانوادمو راضي كنم