مردی 45 ساله ام که به علت مشکلات زندگی و مالی مجبور به انجام کار در سه بیمارستان وانجام شیفت های شب زیاد ،دچار افسردگی و کمی حافظه و پرخاشگری و اضطراب و اختلال در خواب شده ام…..ناگفته نمونه بچه ای دارم که مشکل جسمی داره و مزید برعلت شده ولی دیگه نمیتونم چطور باید تحمل کنم ؟