سلام. 17سالمه.مشکلی ک از بچگی با من بوده اینه که احساس عدم تطبیق جنسیت و جنس از لحاظ بیولوژیکی دارم. من توی بدنی ماده متولد شدم. یادمه بچه بودم توی دسته بندی هایی ک میشد حاضر نبودم برم تو دسته بندی دختر ها، یا وقتی خونه تنها بودم لباسای برادرمو میپوشیدمو حس خوبی بهم میداد. البته بعدش به گریه تو خلوت ختم نیشد چون فکر میکردم مشکل عجیب و غریبی دارم. حتی تو افکار خودم یک اشم پسرونه هم واشه خودم انتخاب کرده بودم.بزرگتر ک شدم و ببشتر تو مدرسه و غیره با دختر ها گشتم بیشتر میدیدم باهاشون فرق دارم و بیشتر باعث شد فکر کنم مشکل دارم ک سعی در تغییر در خودم کردم.حدود دوسه سالی سعی کردم مث اونا بشم.اما وارد دبیرستان ک شدم دوباره همون منِ قبلی شدم. با درصد کمتری از اون حس جنس مخالف بودن. اما هنوزم با جنس بیولوژیکی خودم احساس راحتی نمیکنم و حس مییکنم کلمه ی دختر منو توضیح نمیدخ. وقتی کارایی ک جامعه بهش میگه زنونه (و من مخالفم باهاش) رو انجام میدم احساس افسردگس و اضطراب میکنم و بالعکس. مهمونی نمیرم چون ن میتونم برم تو جمع مردا ن تو جمع زنا احساس راحتی میکنم. دوست زیادی نمیتونم از هم جنسام داشته باشم و ب دلیل شرایط خانوادگی با جنس مخالف هم نمیتونم بگردم و ن میتونم چیزایی ک میخامو بپوشم. خیلی احساس تشویش و افسردگی میکنم. توروخدا کمکم کنین.