سلام مندختري 30 ساله هستم. يكساله ازدواج كردم. شوهرم بداخلاق و بددهن هست. من خودم بسيار خوش خنده و به گفته ديگران خوش اخلاق هستم. در اين يكسال هر دري زدم كه از هر لحاظي يكم شوهرمو اروم كنم، البته بنظر بقيه بهتر شده و لي گاهي برميگيرده سرجاي اولش.نميخوام يكطرفه به قاضي برم ولي ي عادت وحشتناكي كه داره اينه كه جلوي بقيه به من بسيار بي احترامي مي كنه .منو ميشكنه. جلوي خانوادش يهو برميگرده چيزي ميگه و منو كوچيك ميكنه.من خيلي دلم ميشكنه و جلوي بقيه خورد ميشم. از همون موقع كه نامزد بوديم و من كلي خجالت ميكشيدم اين كارو ميكرد. گفتم شايد فشار روشه و الان اينكارو دايم تكرار ميكنه. ديگه از دلم رفته. الان دو روزه كه باهاش يك كلمه هم حرف نزدم.اونم عين خيالش نيست. ترخدا كمكم كنيد. من دختر مستقلي هستم.نياز مالي يا هيچ چيز به اين آقا ندارم.فقط دوستش دارم.