سلام …26سالمه دوستان و رفتار ثابتی ندارم یه مدت تریپ مذهبی میگیرم یهو به سرم میزنه میرم تو فاز دیگه اخلاق ثابتی ندارم سیگار میکشم .. دوستای قدیمیم به عنوان یک آدم خیلی شوخ میشناسنم هر کاری میکنم برمیگردم سره خونه اول باید چیکار کنم رفتارم ؟؟؟ اونی که میخوام باشه ترو خدا کمکم کنید