سلام من ۱۹ سالمه طی یک قضیه کاری با آقای ۳۵ ساله آشنا شدم ارتباط ما در حد کاری بوده ولی ایشون پیشنهاد داد که بعد از پایان کارمون من باهاشون در ارتباط باشم و دوست بشیم‌من‌می دونستم که متاهل و بچه داره به همین خاطر قبول نکردم و باهاشون برخورد خوبی نداشتم تا این که به هر نحو و دروغی بود منو راضی کرد به من گفت ۶ ماهه خانومش رفته و زن داشته دیگه الان نداره بازم من با این حرفا قبول نکردم ولی گفت طلاق گرفته راضی شدم ولی رابطمان فقط در حد پیام بوده نه هیچ چیزدیگه جدیدا با خانومشون خوب شده بودن و ایشون برگشتن به همین خاطر ما چه رابطه کاری و چه همون پیام هارو هم قطع کردیم که خانومشون با من‌تماس گرفتن و گفتن که تو باهاش رابطه داشتی و این که این آقا با افراد دیگه ای هم این رابطه رو داشته من می خوام طلاق بگیرم و از تو بقیه تو دادگاه شکایت می کنم و معرفیتون می کنم من کاری نکردم ولی هیچ سندی ندارم برای اثبات این که مقصر نیستم می خواستم بدونم چه کاری باید برای این موضوع بکنم و این که اگر توی دادگاه این موضوع مطرح بشه چه مشکلات برای من پیش می یاد و این که هیچ‌علاقه ای ندارم خانواده خودم متوجه بشن