سلام من دبیرستانی ام. مشکلم این که نمی تونم با کسی حرف بزنم، نمی دونم چطوری سر صحبت رو باز کنم و صحبت رو ادامه بدم.
دوستام رو که میبینم همیشه دارن راحت با هم حرف میزنند ولی من اصلا نمی دونم در مورد چی می تونم باهاشون حرف بزنم.
این مشکلم با همه همین جوریه. یعنی با خانواده یا فامیل و … هم نمی تونم حرف بزنم.
اگه کتابی، مقاله ای یا چیزی در مورد صحبت کردن میشناسید لطفا معرفی کنید. واقعا ممنون