هفت ساله که کارمند یک شرکت بوده بعد از اینکه متوجه شد که من متوجه این رابطه شدم تمام رد رابطه ها رو از توی گوشیش پاک کرد حتی پیگیر شدم طرف مقابل اکانت تلگرامش رو حذف کرده بود چون همسرم رو دوس داشتم نذاشتم خانواده خودم بویی ببرن چون مذهبی هستن و اگه پی میبردن این وصلت رو بهم میزدن حتی نذاشتم پدر و برادر خانمم بفهمن فقط چون خیلی بهم فشار اومد با مادر خانمم درمیون گذاشتم خانمم دست رو قرآن گذاشت که فقط رابطه پیامی بوده و بخاطر من دیگه سر کار نرفت البته به میل خودش الان سوالاتی ذهنمو مشغول کرده اینکه آیا این رابطه قبل از دوران عقدمون شروع شده یا بعدش اگه قبلش بوده چرا با اینکه خانمم میگه خیلی دوسم داره چرا رابطش رو قطع نکرده اگه بعد دوران عقد بوده چرا این اتفاق باید بیوفته حتی از خانمم پرسیدم اما جوابمو نداده و گفته برو مشاوره که جواباتو بدم با اینکه من مطمئنم مشکل از من نبوده چون از نظر عاطفی و حتی جنسی اصلا کم نذاشتم از گل خریدنا ابراز علاقه و محبت از بیرون رفتنا مون از وقتی که براش گذاشتم بخدا عشقم پاک پاک بود حتی یه دفعه هم سرش داد نکشیدم با این حال دوساله که عقدیم و چن ماه پیش این اتفاق افتاد و من به ظاهر همه چیزو فراموش کردم الان هم مطمئنم که خانمم رابطه ای نداره الان چون خیلی تلاش کرد که منو از دست نده اما ذهنم خیلی درگیره که چرا؟ نمیدونم چطور باید به جواب سوالام برسم نمی تونم از خانمم هم بپرسم چون آخرین باری که پرسیدم گریش افتاد و گفت تو دیگه بهم اعتماد نداری تو هنوز فراموش نکردی و از این حرفا منم هنوز بهش علاقه دارم اما سوالای ذهنم واقعا اذیتم میکنه و نمی دونم چیکار کنم که ذهنم آزاد بشه