سلام بنده با یک دختری ک جزو اقوام ما هستند دوست هستم ک کسی اطلاعی نداره و از بچگی اسم مارو هم بود و خیلی اعتماد داریم و راحتیم
ایشون یک برادر 4 سال بزرگتر دارن ک در بچگی 7 سالگی موقع خواب لمس میکردن از زیر و سال ها گذشت ک چند روز پیش متوجه شدم ک ایشون باز این کارو کرده ولی ن شدید و توی خواب ب صورت اشکار ک با مقاومت مواجه شد تا به خاطر رسیدن یکی از اعضای خانواده ختم بخیر شد. من نمیتونم وارد این ماجرا ها بشم و دخالت کنم چون ماجرا اینجوری کلا عوض میش برای ازدواج ما ( خانواده ها مذهبین ) ایشونم ب خاطر بیماری عصبی پدرشدن تمایل ب گفتن ندارن چون احتمال ناراحتی توی خانواده بیشتر میش و با مادرشونم رابطه صمیمی ندارن و میگن اکثرا حق ب داداشش میده و نمیگه و منم هی تاکید دارم ک کاریو انجام بده ولی مصمم ک کاریو نکن
لطفا راهنمایی کنید