با سلام مدت 3 ماه است در شرکتی مشغوله کارم من دانشجوی دکتری مدرس مدرسه هستم به دلایل مالی مجبور به کار در این شرکت در خط تولید شدم بازرس کارم همش در این مدت از من ایراد گرفتند که کار بلد نیستم و به سربازرس و مسئول سالن گزارش نابلدی کار مرا میدهند همه می دانند که من چنین تحصیلات و چنین مشکل کاری دارم و کارفرما گفتند اگر خوب کار نکنم این ماه باید برم اگرچه کارم و زیاد دوست ندارم ولی بابت موندن خیلی تلاش می کنم ولی خیلی اذیتم می کنند نمی دونم واقعا بد کار می کنم یا به خاطره موقعیتمه از مهر باید مدرسه هم برم شاید فکر می کنند من مهر ماه می خوام برم به همه دارم می گم می خوام بمونم ولی هر روز نابلدی در کار را می شنوم.و این موضوع خسته ام کرده