با سلام
پسری 23 ساله هستم که با دختری 25 ساله حدودا برای مدت 2 سال دوست بودیم
من مهندس مکانیک هستم و ایشون مهندس صنایع
حدود 6 ماه پیش متوجه شدم ایشون قبل من رابطه داشته با افرادی و دیگه باکره نیست
وقتی این موضوع رو فهمیدم و به خودش گفتم کلی گریه کرد و کل ماجرا رو واسم تعریف کرد
شوک بزرگی بهم وارد شده بود و بالاخره بعد چند ماه تونستم هضمش کنم و چون توبه کرده بود بخشیدمش و بهم گفت که از وقتی من وارد زندگیش شدم آدم دیگه ای شده و به خودش و خوداش قول داده که تا میتونه هرروز شخصیت بهتری بشه
الان بهش بیشتر از چشمام اطمینان دارم و این قضیه رو هم هضم کردم
الان تصمیم ازدواج باهاش گرفتم و خانواده من و اونا از این که باکره نیست بیخبرن
میخوام ببینم ازدواج ما کار درستیه؟ این روابطش در آینده به ازدواجمون لطمه وارد نمیکنه؟
اینم بگم که تو این مدت از نظر اخلاقی به خاطر عشقش به من شده همونی که من میخوام
البته منم از این موضوعی که میدونم سوء استفاده نکردم و تا تونستم کنارش بودم و کمکش کردم که با این بحران کنار بیاد
ولی نمیدونم چیکار باید بکنم و کار درستیه ازدواجمون یا نه
همه بهم میگن خودم رو دسته کم گرفتم و این دختر از نظر ظاهری پایین تر ازمنه
ولی واسه من ظاهرش مهم نیست
اینکه خودش رو بخاطر من تغییر داده یا چیزایی که من دوست نداشتم رو حذف کرده از زندگیش برام قابل احترامه
از نظر گرم مزاج یا سرد مزاج بودن هم دوتامون مثل همیم