سلام به نظر شما ازدواج يه دختر فارس با يه پسر لر درسته؟