باسلام
من قصد دارم با نوه عمم ازدواج کنم.آیا برای ما مشکل ژنتیکی به وجود میاد؟
آزمایش ژنتیک هزینش چنده؟؟
کسی میتونه راجب آزمایش ژنتیک ی توضیح کامل بده؟
با تشکر