دوستم که ازدواج مجدد داشته الان از زندگیش خیلی راضیه …ولی همش از حرف و نقل های مردم نارحته چون پسر ازدواج اولش بوده …چطور با حرف مردم کنار بیاد؟؟؟