باسلام
دختری 26 ساله هستم که 6 ماه با همسرم در مورد محل گرفتن عروسی صحبت میکنم و باتوجه به اینکه ایشان هم تمایل دارن عروسی در شهر ما گرفته شود اما با مخالفت خانوادش روبه رو شده و نظر خودش هم تغییر کرده . و حتی قول هایی که داده بوده فراموش کرده و صرفا بخاطر خانوادش نمیخواد عروسی باب دل من یا حتی خودش بگیره البته قبلا هم سر مهریه من این مخالفت ها بود که من کوتاه امدم و حرف خانوادش شد و الان باز همون موضوع اتفاق افتاده من بنظرتون باید چیکار کنم؟