با سلام من میخوام با دختر دایی خودم ازدواج کنم ازمایش خون رفتیم از نظر خون مشکلی نداریم اما من یه خواهر دارم که مشکلات دهنی داره آیا در ازدواج من و دختر داییکم مشکلی ایجاد میشه در ضمن من فرزند سوم خانواده هستم داداش بزگیم ازدواج کرده دوتا پسر داره که هر دو سالم و مشکلی ندارم خواهرم هم ازدواج کرده و یه پسر داره که سالم هست