با سلام بنده دختر22 ساله هستم و دانشجو و چهار سال قبل با پسر عمه ام ارتباطی رو به مدت یکسال شروع کردم و با اینکه خیلی تمایل به ازدواج با وی را داشتم اما نپذیرفت و بعد یکسال ازدواج کرد و بعد از ازدواج همچنان ارتباط کمی داریم
اکنون برادر همین پسر عمه ام که باهم برادرند و دوسالی که کوچکتر است از بنده خواستگاری کرده و من هم دوسش دارم آیا ارتباط قبلی با برادرش برای من مشکل ساز خواهد شد نمیدونم باید چکار کنم
ممنون از راهنماییتون