با سلام، با همسرم یکسال و نیم عقد بودم و الان 5 ماهه عروسی کردیم، اخلاقیات.همسرم مخالف من شده. مخصوصا برای رفت و آمد با پدر مادرم. وقتی بهش میگم بریم خونه پدر مادرم ترجیح میده تنها برم. این اخلاق پسند من نیست. هر کاری من میگم برعکس رو انجام میده و بر خلاف منه. چطور باید باهاش رفتار کنم