با سلام من 5 ساله ازدواج کردم و شاغل هستم و همیشه وقتی عصرها میخوام به خونه برگردم از این نگرانم که شاید شوهرم الان عصبانی شده و از تاخیر من دلخور … واقعا” ممکنه راهی باشه که اینقدر با استرس به خونه برنگردم ؟