سلام من دو ساله با پسرم دوستم الان قراره چند هفته ديگه همراه خانواده به خواستگاري بيان.خيلي مشتاقم و هميشه منتظر ههچين لحظه اي بودم.ولي خيلي استرس و اضطراب دارم و روز به روز بيشتر ميشه.اين استرس خيلي اذيتم ميكنه به نظر شما طبيعيه؟