سلام.من دختری دانشجو هستم از یکی پسرای کلاسمون خوشم میومد ولیه خیلی زیاد ..اون پسر خیلی خیلی مغرور بود تصمسیم گرفتم غرورشو بشکنم ازطیق یه آی دی ناشناس بهش پیام دادم..میخاسم اذیتش کنم یه هفته ای و تموم…اماحدود4 ماه چت کردیم اون برخلاف اون ادم مغروره با من خیلی خوب بود حس میکردم ک یکم از من خوشش اومده تا مجبور شدم یهویی واقعیتو بش بگم و بزارم برم …بعد دوماه بهش یام دادم حالشو بپرم زم گله کرد و گفت بگو کی هسی من ه هفته مقاومت کردم و بعد یه هفته همچیو ه گفتم الان هر روز همو تو دانشگاه میبینیم بی تفاوت رد میشیم نمیدونم چکار کنم منو ببخشه خیلی عداب وجدان دارم..ار یه طرف الان دوسشم دارم…شما بگید چکار کنم..اون رور وقتی واقعیتو گفتم ازش خاستم چیزی نگه و بره اونم قبول کرد بعد بهش گفتم الان پشیمونم حتی عکس العملشم نمیدونم…نمیدونم الان برم باهاش حرف بزنم یاه…منتظربمونم…اخه اون خیلی مغروره…چکارکنم..دارم دیووه میشم…و اینکه هر روز میبنمش حالمو بدتر میکنه….ممنون میشم از این سردرگمی درم بیارین