سلام الان سه ساله با دختري دوستم خيلي بهم علاقه داريم ولي الان به واسطه خانواده مجبور به ازدواج هستم ولي جرأت ندارم رابطمو به خانوادم بگم.از طرفيم مطمئنم كه اگه بگم شديدأ مخالفت ميكنند.فكر اينكه ميخوام ازش جدا شم ديوونم ميكنه.چيكار كنم؟؟؟