باسلام
اخيرا با شنيدن اهنگ داخل ماشين با صداي بلند ، استرس شديدي برام ايجاد ميشه ، طوري كه سخت مي تونم نفس بكشم و گاهي احساس مي كنم اگه اون اهنگ ادامه پيدا كنه ممكنه گريه كنم و جيغ بكشم . البته تا به حال اين اتفاق نيفتاده
اما اين استرس منو خيلي ازيت مييكنه
ضربان قلبم بالا ميره ، و هوا كم ميارم براي نفس كشيدن .
لطفا منو راهنمايي كنيد .