با سلام من 31 سالم با پسری یک سال دوستم تازه فهمیدم گل یا علف میکشه میگه تفریحی میکشم من با ایشون رابطه هم داشتم و بکارتمم از دست دادم واقعا نمیدونم چیکار کنم با ایشون اگه ازدواج کنم خوشبخت میشم در ضمن من 7 ماه از ایشونم بزرگترم کسی که گل میکشه میتونه ترک کنه باید با ایشون چه رفتاری داشته باشم یا چی باید بگم که ایشون ترک کنند اخه میگه من تفریحی میکشم معتاد نیستم زیر بار نمیرن نمیخوام زیاد بهش گیر بدم مثل یه دوست براش باشم که همه چیز را بهم بگه ازم مخفی نکنه و هر کاری میکنه جلوی من انجام بده نه زمانی که من نیستم ازم مخفی کنه چون براش مثل یه دوست بودم و رفتاری که دارم تونستم اعتمادشو جلب کنم و فهمیدم که گل میکشه تو رو خدا زود جوابم بدین ممنون میشم