پسری دارم که 15 سالش هست و در درسهاش بسیار اهل رقابت کردن و الان بخاطر رقابت با یکی از دوستاش خیلی رنجور و حساس شده نمیدونم چطور باید باهاش حرف بزنم ؟ و چطوری اعتماد به نفسش رو افزایش بدم ؟