با سلام
من 20 سالمه از بچگی کم حرفم و افسردگی دارم!!!به غیر از کلاس جای دیگه نمیرم مگه این که کار پیش بیاد برم بیرون!!!!دوست کم دارم!!!اعتماد به نفس پایینی هم دارم!!!میخوام جایی حرف بزنم استرس میگرم و با لرز و دست پا شکسته حرف میزنم!!!نمیدونم دیگه چکار کنم؟؟؟نمیدونم از کجا باید شروع کنم واس درمان!!!