سلام خسته نباشید من مهلام ۱۵سالمه خیلی دارم اذییت میشم یک خواهردارم از خودم خیلی خوشکلتره وباعث میشه بهش بیشترتوجه بشه خیلی اذییتم میکنه این موضوع الانم که میدونیدتوجامعه ما فقط قیافه مهمه من دلم خیلی جاها ازخیلیا گرفته که همین باعث شده اشکم دربیاد وحس تنفرداشته باشم به خواهرم حسادتم خیلیه من واقعادارم افسرده میشم توجمع جایی برای خودم نمیبینم فک میکنم همه دوستام به اجبارباهام دوستن گاهی یک احساسایی دارم ازیکی خیلی خوشم میاد دودقیقه بعدش خیلی بدم میاداز طرف دارم دیوونه میشم خیلی مشکل دارم خیلی