سلام در گذشته خیلی سختی کشیدم و نتونستم ادامه تحصیل بدم … الان که فرصتی دست داده نمیتونم حتی یه خورده انگیزه برای خودم داشته باشم … واقعا” درمان این افسردگی و بی انگیزگی چیه ؟