سلام من دختری 24 ساله ام
وقتی 17 ساله بودم بایکی از بستگان نزدیک نامزد کردم که بهم خورد بعد از هفت سال برادر اون اقاکه خارج بودن به ایران اومدن واز من خواستگاری کردن که من جواب مثبت دادم بعد ازنامزدی فقط هفته اول خوب بودن وبعد خیلی سرد رفتارمیکردن وبعدازدوماه گفتن پشیمون شدن رک بگم من نابود شدم الان میدونم که دارن ازدواج میکنن و من واقعا از درون دارم نابود میشم چیکارکنم لطفاراهنماییم کنید