سلام.

من 28 سالمه و مجردم – از لحاظ تحصیلی توی موقعیت خوبیم – و در حال حاضر دارم برای کنکور دکترا میخونم- و به آینده خیلی امیدوارم

ولی افکار مزاحمی دارم که گاهی شدید میشه و خیلی اذیتم میکنه. مخصوصا وقتی دوره ای از کارهای روتینم تموم میشه و به صورت مقطعی خونه نشین میشم شدید میشن.

خیلی به این موضوع که ذهن قدرت خالقیت داره اعتقاد دارمو و در واقع دارم بر علیه خودم ازش استفاده میکنم. میدونم اینا وسواس فکریه ولی برای رفعش نمیدونم چه کار باید بکنم

از این چیزایی که رفته تو ناخود آگاهم خیلی میترسم که اتفاق بیفتن
یه مدت فکر وسواسیم این بود که رو سطح بدنم موهای ضخیم در بیاد- مخصوصا فکرم اطراف کمرم میچرخید. سعی کردم با کتاب خوندن و تلقین برطرفش کنم و الان اون رفع شده-

انگار به صورت دوره ای ابن موضوع برام تکرار میشه- الان از فکر بیماری پیسی اذیتم. و وقتی دست و پام و بدنم و حس میکنم میاد تو ذهنم – و یا دراوردن مو تو صورت و زیر چونه- سعی میکنم بهش فک نکنم ولی از بین نمیره- اولین فکریه که صبح میاد تو کلم- وقتایی که زیاد بیرون نمیرم اینجوری میشم.

چطور میتونم به خودم کمک کنم ؟؟