باسلام
اخيرا با شخصي اشنا شدم كه ايشان خيلي رك هستند و مرتب مرا انتقاد مي كنند اگرچه انتقاد هاشون درست است . مثلا من ادم ترسويي هستم چه در رانندگي ، شنا و دست زدن به حيوانها
ايشون اين موضوع رو مي دونن و مرتب به من مي گن من نمي دونم چرا مي ترسي ،
ادم عصبي هستي توي حرف زدنت معلومه ؛ موقعي كه اهنگ مي خواييم گوش كنيم با صداي بلند همش مي گي صداش توي گوشم مي پيچه ،
خيلي حرف زدن نشونه عصبي بون هست … درست مي گه من اين مدلي هستم اما اين انتقاد صريح ايشون منو ازديت مي كنه ، نمي دونم با اين اوضاع وارد شدن در زندگي مشترك اشتباه نيست . نكنه در طي زندگي هم بخوان مرتب منو انتقاد كنن .
راهنمايي كنيد منو . كه يك چطوري برخورد كنم نسبت به انتقاد هايي كه از حيطه رفتاري من جداست و دست خودم نيست مثل ترسيدن مثل استرس زياد موقع شنيدن اهنگ با صداي بلند …
و ايا وارد زندگي شدن با اين اقا درست هست ؟؟