در سال جدید به خاطر تشکر از زحمات هم کلاسیم که اقا باشند و نامزد هم دارند دو بار تماس گرفتم و در پایان به جای تقدیر از ایشان دچار دعوای بحثی شدیم که الان بسیار ناراحت هستم