سلام
3ماه پیش خواستگاری داشتم که ازش خوشم اومد و شروع کردیم به شناختن هم
همه چیز خوب بود و همو دوست داشتیم اما به خاطر یه سری مشکلات که از طرف اونه نمیتدنیم با هم باشیم و باید جدا بشیم و اون به اجبار با یکی دیگه ازدواج میکنه
بهش خیلی وابسته شدم باید الان چیکار کنم؟ کلی خاطره خوب دارم
تو گالریم همش عکسای دوتایمونه هر جا میرم یه نشونه ای از اونه