با سلام
ببخشید من با خانمی که از نظر تحصیلات و خانوادگی با هم مشابه هستیم

از طریق خانواده ها آشنا شدیم و برای مدت 4 ماه با یکدیگر برای شناخت مکاتبه

و ملاقات داشتیم آن خانم الان بعد از این مدت میگوید

که از نظر عقلی و منطقی میداند که من گزینه مناسبی برایش هستم

ولی میگوید من را دوست ندارد یعنی به دلش ننشسته ام البته خودش میگوید

که در تصمیم گیری مردد است و البته یک بار دیگه در عقد بوده و جدا شده است

از همسر قبلیش که به گفته خودش او را با دلش انتخاب کرده

حالا او مردد است که آیا بعد ازدواج عاشق من خواهد شد

یا نه و مرا دوست خواهد داشت یا نه البته من دیوانه وار او را دوست دارم

و همه شرایظش را پدیرفته ام لطفا ما را راهنمایی بفرمایید
ممنون