سلام من 27 سالمهو نزديك چهار ساله كه ازدواج كردم والن يه دختر نه ماهه دارم در ماههاي آخر بارداريم متوجه شده همسرم از طريق تلگرام با يه خانومي در ارتباطه موضوع رو به خودشون گفتم قسم خورد همكاراش گولش زدن وفقط رابطشون در حد پيام و تماس بوده و قول داد همه چيزو ميذاره كنار منم به خاطر بچم قبول كردم بعد از دنيا اومدن دخترم همه چي خوب شد اما بازم الان يه مدتي هست شوهرم سرش مدام توي گوشيشه منم اهل چك كردن گوشي و اين جور چيزا نيستم اما به شوهرم شك دارم و اخلاق شوهرم هم عوض شده وقتي ازش دلخورم مثل قبل اصلا اظهار ندامت نميكنه و عين خيالشم نيست و اصلا تلاشي واسه آشتي نميكنه منم اهل داد و بيداد و دعوا نيستم و بيشتر خودخوري ميكنم واقعا ديگه خسته شدم چيكاركنم