با سلام 4 ساله ازدواج کردم و پسری دوساله دارم ولی نمیدونم چرا هر وقت کاری داره باید با داد و بیداد اونو به نتیجه برسونه ؟