باسلام
مشکل من اینه که چندسال پیش از روی بی اطلاعی شئ را وارد واژنم کردم به دکتر مراجعه کردم گفتن رو ساعت ۵ و ۷ اسیب دیده احتمال داره خونریزی نداشته باشی تو دوران عقد هستم و از این موضوع خیلی نگرانم البته ی مشکل دیگه هم دارم ولی فکر کنم این مهمتره