مادری 29 ساله و خانه دار هستم که مشکلی داشتم که خدمتتون عرض میکنم …
پسری 7 ساله دارم که در مورد مسائل اطرافش بی توجه است. در مدرسه و خانه به هیچ عنوان دل به درس نمیدهد.مطالب به سرعت از ذهن او میروند.بی علاقه به درس و مدرسه است.استرس و ترس زیادی دارد.بینهایت بازیگوش است.رفتارهای خشن از خودش بروز میدهد.لطفا منو برای برطرف کردن این مشکلات راهنمایی کنید.ممنون.