با سلام
میخواهم باب جدیدی را باز کنم تا بلکه مفید و موثر واقع شود. در زمدگی روزمره ما که اینترنت – گوشیهای هوشمند – تلگرام و …… وجود دارد و از طرفی اکثر مردان و زنان جامعه برای امرار معاش و زندگی وقت سر خاراندن ندارند بیاییم تجارب و اتفاقاتی که خدای ناکرده رنگ و بوی خیانت میدهد را در اختیار یکدیگر بگذاریم . چه از طرف آقایان و چه از طرف خانمها . مسلما” بدرد همدیگر میخورد و میتوانیم یکدیگر را کمک و یاری کنیم. شاید زندگی بهتری برای خود بسازیم . اگر موافقید لطفا” اعلام نمایید ممنون